Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing – NLP) Nedir?

Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing – NLP), makinelerin insan dilini analiz etmesini ve anlamasını mümkün kılan yapay zekanın bir alt dalıdır.

Devamı

Müşteri Şikayetleri Yönetiminde Doğal Dil İşleme

Müşteri şikayetleri yönetimi müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Müşteri sayısı arttıkça müşteri şikayetlerini analiz etmek ve müşterilere hızlı geri dönüş yapmak zorlaşır. Doğal dil işleme ile bu süreçler optimize edilebilir.

Devamı

E-Ticaret Siteleri için Doğal Dil İşleme Uygulamaları

Doğal dil işleme – Natural Language Processing (NLP) -, günümüzde e-ticaret sitelerinin olmazsa olmaz teknolojisi haline geldi. Bunun en büyük nedeni doğal dil işleme teknolojisinin, kullanıcı deneyimini -User Experience (UX) -iyileştirmesi.

Devamı

Kelime – Anlam Belirsizliği Giderme Nedir?

Kelime – Anlam Belirsizliği Giderme Nedir? Bir kelimenin ne anlama geldiğini nasıl biliriz? Eğer kelimemiz bir kalem ise işimiz kolay olabilir, yazı yazarken elimizde tuttuğumuz nesneyi kalem ifadesiyle eşleştirebiliriz. Peki ya “İki kalem erzak aldım.” cümlesindeki kalem elimdekiyle aynı olabilir mi? “kalem” kelimesinin “çeşit” anlamında mı, “yazma aleti” anlamında mı yoksa diğer dört anlamından biri

Devamı

Wordtovec Nedir?

Wordtovec Nedir? Wordtovec, doğal dil işleme alanında oldukça kullanılan algoritmalar bütünüdür. Bu algoritma, kelimeler arasındaki uzaklığı hesaplamayı amaçlar. Wordtovec, word embedding’i (kelime temsil) destekleyen bir modeldir. Word embedding’de (kelime temsil), bir kelime vektörel olarak sınıflandırılır: Numaralarla. Peki kelimelerin, numaralarla ifade edilmesini neden isteriz? Kelime üzerinde çalışırken, verinin makinenin anlayacağı biçime dönüştürülmesi gerekir.  Kelimelerin numaralara çevrilmesi ile

Devamı

WordNet (Kelime Ağı) Nedir?

WordNet (Kelime Ağı) Nedir? WordNet (kelime ağı), bir dilin tüm kelimelerini, bu kelimelerin tanımlarını ve aralarındaki anlambilimsel ilişkileri içeren bir veritabanıdır. İlk olarak 1985 yılında Princeton Üniversitesinde İngilizce için oluşturulmuş olsa da, günümüzde 200’den fazla dili kapsar hale gelmiştir. Farklı dillerdeki versiyonlarına örnek olarak 1997 yılında oluşturulmaya başlanan GermaNet (Almanca), 2006 yılında oluşturulmaya başlanan Arabic

Devamı

Spellchecker ve Spell Correction Nedir?

Yanlış yazım ve imla hataları, özellikle sonradan değiştirilme imkanı olmayan noktalarda problem yaratabiliyor. Bu durumda, spellchecker ve spell correction kullanımı büyük faydalar sağlayabiliyor.

Devamı

Ngram Nedir?

Özellikle hesaplamalı dilbilim (computational linguistics) ve doğal dil işleme (natural language processing – NLP) alanlarında adı sıkça anılan ngram algoritması hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını sizin için derledik.

Devamı

Bağlılık Analizi (Dependency Parsing) Nedir?

Bağlılık analizi, verilen cümledeki kelimeler arasında cümlenin gramer yapısını yansıtacak biçimde ikili ilişkiler kurma işlemidir.

Devamı

Duygu Analizi (Sentiment Analysis) Nedir?

İnsanlar eylemlerinin çoğunu gerçekleştirmeden önce diğer insanların deneyimleri, duyguları ve görüşlerini de öğrenmek ve bir karar vermeden önce bunları da göz önünde bulundurmak ister.

Devamı

PropBank Nedir?

Doğal dil işleme çalışmalarında, bir algoritmanın ögeler arası ilişkileri anlaması ve zihindeki bilgilerin bilgisayara sunulması için devreye giren PropBank’tır.

Devamı