Çalışmanın Özeti

Kelime ağı, anlamlarına göre organize edilmiş kelimeleri barındıran bir veritabanıdır. Bir kelime ağı, sahip olduğu kelimelerin anlamlarını, bilişsel anlamlılarını, türlerini, diğer anlamlar ile arasındaki ilişkilerini ve bu anlamların tanımlarını temsil eder. Bu çalışma ile, emlak alanına özgü bir sözlük oluşturmak ve bu yeni sözlüğü kullanarak daha küçük bir kelime ağı tasarlamak yoluyla biçimbilimsel çözümleme ve anlam belirsizliği giderme gibi Doğal Dil İşleme görevlerini kolaylaştıracak bir yöntem öneriyoruz.

Ön çalışma olarak, emlak alanına özgü 7.000 kelime içeren bir sözlük ve yaklaşık 11.000 eş anlam kümesinden oluşan bir kelime ağı oluşturuldu ve bunlar çeşitli görevlerle doğrulandı.

Çalışmanın Yöntemi

  • Çalışma verilerilerinin özellikleri nelerdir?

    Veriler, emlak hizmetleri veren bir firmanın internet ortamında bulunan kullanıcı incelemeleri ve kullanıcı tercihlerinden toplanmıştır.

  • Çalışma kaç aşamada gerçekleşmiştir ve aşamaların detayları nedir?

    Çalışma 3 aşamada gerçekleşmiştir. İlk aşamada veriler ön işlemden geçirilmiştir; ikinci aşamada alana özel sözlük ve kelime ağı oluşturulmuştur; üçüncü adımda ise alana özel sözlük, kelime ağı ve genel Türkçe sözlük kullanılarak analizler yapılmıştır.

  • Çalışmanın sonuçları nedir?

    Emlak alanı için biçimbilimsel belirsizlik giderme sorununun azaltılması sağlanmış ve son olarak, emlak alanında cümle temelli biçimbilimsel çözümlemelerin performansı %23 oranında arttırılmıştır.