Çalışmanın Özeti

Bu çalışma ile mevcut misafir ve rezervasyon verisi kullanılarak doğal öbeklenmeleri tespit ederek misafir davranışları tespit edilmiştir. Ayrıca verilen hizmetler ve satış stratejileri bu davranışlara göre özelleştirilmiştir. K-ortalama ile kişileri öbekledikten sonra bu mevcut öbeklenmeleri sağlayan temel karakteristikler karar ağacı yaklaşımı ile çıkartılmıştır. Bu karakteristiklerin kişinin ürün alma kanalı, belirli ürün tercihleri, rezervasyon süresi, sezonsal tercihi vb. olduğu tespit edilmiştir. Bu karakteristiklerin her öbeklenmede ciddi değişiklikler göstermiş olması çözümün genel olarak doğru olduğunun ve bu karakteristiklerin başarılı bir şekilde seçildiğini göstermektedir. Bu çalışma, grup karakteristiklerine uygun kampanyalar ve ürün paketleri oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışmanın Sonuçları

Karar ağacı ile çalışmaya dahil olan firma müşterilerinin daha kapsamlı ve tutarlı karakteristiklerinin oluşturulması sağlanmıştır. Karar ağacındaki ayrışmalarda kullanılan gerçek öz niteliklerde çarpıcı değerlere sahip olanlar kümelendirilerek bu kümeler isimlendirilmiştir.

  • Çalışmanın amacı nedir?

    Bu çalışmada müşterilerin mevcut MİY (Müşteri İlişkileri Yönetimi) verisinden çıkartılan GSP (Güncellik, Sıklık, Parasallık) özellikleri K-ortalama algoritması kullanılarak oluşan doğal kümelenmelerin bulunması, kişilerin kategorilendirilmesi ve her kategorinin karakteristiklerinin çıkartılıp yorumlanması amaçlanmıştır.

  • Çalışma hangi alanda yapılmıştır?

    Bu çalışma turizm alanında yapılmıştır.

  • Çalışmada hangi tür veriler kullanılmıştır?

    Bu çalışmada demografik bilgiler, otel tercihleri, rezervasyon sayıları, tarihleri ve rezervasyon kanalı (web, acente.) gibi veriler kullanılmıştır.