Çalışmanın Özeti

Bu çalışmada, Türkçenin özgün tipolojisinden doğan ihtiyaçlara cevap verebilecek özgün bir bağlılık analizi yaratılması hedeflenmiştir. Evrensel Bağlılık Analizleri’nden yola çıkarak Türkçenin dil yapısına uygun kurallar çıkarılmış ve turizm alanına özgü veri tabanında otomatik bağlılık analizi yapılmıştır.

Bu proje dahilinde turizm alanına özgü 20.000cümleye ait 51.185 kelimenin bağlılık analizi yapılmıştır. Tutarlı ve doğru bir bağlılık analizine ulaşmak adına üç farklı kaynaktan gelen veriler kullanılmıştır: anlamsal işaretleme, biçimbilimsel analiz ve yüzeysel çözümleme.

Çalışmanın Sonuçları

Bağlılık analizi, anlamsal işaaretleme, yüzeysel çözümleme ve biçimbilimsel analiz kaynaklarından gelen veriler ışığında yapıldığından hem tutarlılık oranı kayda değer bir şekilde yükselmişttir, hem de bağlılık analizi literatürüne çok katmanlı ve yeni bir yaklaşım kazandırılmıştır.