image

Doğrudan Pazarlama Amaçlı Hedef Kitle Analizi

Bu çalışmada turizm sektörüne ait isimsizleştirilmiş bir veri tabanı kullanılarak, bir otel zinciri için yapılan kampanya kapsamında veri madenciliği teknikleri ile hedef kitle seçimi yapılmıştır.

İncele
image

İlişkisel Veri Tabanlarında Mükerrer Kayıtların Makine Öğrenmesiyle Tespiti

Bu çalışma ile veri tabanında bulunan kayıtların birbirlerine olan benzerlikleri ve alan uzmanlık bilgisiyle belirlenen ağırlıklar, öz nitelik olarak kullanılarak makine öğrenmesi algoritmaları ile mükerrer kayıtların bulunması hedeflenmiştir.

İncele
image

Müşterilerin GSP Analizi Kullanarak Kümelenmesi

Bu çalışma ile mevcut misafir ve rezervasyon verisi kullanılarak doğal öbeklenmeleri tespit ederek misafir davranışları tespit edilmiştir.

İncele
image

Türkçe’nin Bağlılık Analizi için Otomatik Bir Yaklaşım

Türkçenin özgün tipolojisinden doğan ihtiyaçlara cevap verebilecek özgün bir bağlılık analizi yaratılması hedeflenerek turizm alanına özgü 20.000 cümleye ait 51.185 kelimenin bağlılık analizi yapılmıştır.

İncele
image

Turizm Alanına Özgü Anlamsal Olarak İşaretlenmiş Bir Derlem

Bu çalışmada Turizm alanına özgü yaptığımız çalışmada büyük Türkçe veri setini kullanmanın yanı sıra elle işaretleme ile en doğru derlemi hazırlamak amaçlanmıştır.

İncele
image

Emlak Alanına Özgü Kelime Ağı

Bu çalışma ile, emlak alanına özgü bir sözlük oluşturmak ve bu yeni sözlüğü kullanarak daha küçük bir kelime ağı tasarlamak yoluyla biçimbilimsel çözümleme ve anlam belirsizliği giderme gibi Doğal Dil İşleme görevlerini kolaylaştıracak bir yöntem önerilmektedir.

İncele
image

Türkçe Doğal Dil İşleme için Arayüzler

Bu çalışmada, yine bir Türkçe doğal dil işleme aracı olan Türkçe Nlptoolkit için bir çevrimiçi arayüz sunulmaktadır.

İncele
image

Türkçe Kelime Ağı KeNet için Arayüz

Bu çalışmada, KeNet çizgesinde, anlamsal bağlantıları kullanarak eş anlam kümeleri arasında çevrimiçi olarak gezinmeyi sağlayan bir arayüz sunulmaktadır.

İncele