Duygu Analizi (Sentiment Analysis)

Duygu Analizi (Sentiment Analysis), metinlerin hangi duygu ile yazıldığının (pozitif, negatif ya da nötr) anlaşılmasını sağlar.

Devamı

Derlem (Corpus)

Büyük miktarda depolanmış metinsel verilerinizin, doğal dil işleme uygulamaları ile metin madenciliği, derin öğrenme, makine öğrenimi ve yapay zeka süreçlerine hazır hale getirilmiş koleksiyonudur.

Devamı

Alana Özgü Sözlük (Domain-Specific Dictionary)

Büyük miktarda depolanmış metinsel verilerinizde yaygın olarak kullanılan kelimeler ve kelime öbeklerinin, tanımları ile birlikte yer aldığı listeye sözlük denmektedir.

Devamı

Kelime Ağı (WordNet)

Büyük miktarlarda depolanmış metinsel verilerinizde bulunan kelimelerin, anlamlarına göre (eş anlam, zıt anlam, altanlam, vb.) organize edilerek veritabanı haline getirilmesine kelime ağı denir.

Devamı