Morfolojik Analiz (Morphological Analysis) Nedir?

Morfolojik Analiz, doğal dil işleme aşamalarından biridir. Cümlelerin veri havuzundan çekilmesi ve kelimelerine ayrıştırılması aşamalarından hemen sonra yapılır.

Devamı