Morfolojik Belirsizlik Giderme (Morphological Disambiguation) Nedir?

Bir kelimenin morfolojik analiz sürecinde kökleri ve eklerinin tüm olası ayrımları listelendikten sonra sıra, morfolojik belirsizlik giderme adımına gelir. Morfolojik belirsizlik giderme işlemi listelenen ayrımlardan bağlama uygun olanının seçilmesi ve belirsizliğin giderilmesi işlemidir.

Devamı